hi,欢迎来到华强芯城 收藏我们客服?#35748;撸?00-990-8686
我的购物车 0
首页所有产品电位器(可调电阻) 当前“电位器(可调电阻)”共 227 条相关库存
  • 品牌

    清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格
3314J-1-103E93314J-1-103EBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/4W J LEAD TOP
数据手册

现货:435

可订期货

¥1.91410

折后价:¥1.7227

立即购买
3296W-1-203LF3296W-1-203LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:490

可订期货

¥2.2834

立即购买
3296X-1-103LF3296X-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:400

可订期货

¥2.303

立即购买
3296W-1-205LF93296W-1-205LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:240

可订期货

¥2.42060

折后价:¥2.1786

立即购买
3296W-1-503LF3296W-1-503LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

可订期货

¥2.2246

立即购买
3362P-1-103LF3362P-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:74

可订期货

¥0.7448

立即购买
3006P-1-203LF3006P-1-203LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:250

可订期货

¥2.303

立即购买
3362P-1-105LF3362P-1-105LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 1MΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:250

可订期货

¥0.833

立即购买
3362P-1-200LF3362P-1-200LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

可订期货

¥0.7742

立即购买
3296W-1-204LF3296W-1-204LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:490

可订期货

¥2.1952

立即购买
3362P-1-501LF3362P-1-501LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 500Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

可订期货

¥0.784

立即购买
3296W-1-200LF3296W-1-200LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

可订期货

¥2.3324

立即购买
3296W-1-502LF3296W-1-502LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 5KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:224

可订期货

¥2.3422

立即购买
3296X-1-104LF3296X-1-104LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

可订期货

¥2.3226

立即购买
3296W-1-201LF3296W-1-201LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:210

可订期货

¥2.254

立即购买
3006P-1-202LF3006P-1-202LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

可订期货

¥2.156

立即购买
3296W-1-500LF3296W-1-500LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 50Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:185

可订期货

¥2.2246

立即购买
3006P-1-205LF3006P-1-205LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2MΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

可订期货

¥2.156

立即购买
3006P-1-101LF3006P-1-101LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 100Ω 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:500

可订期货

¥2.3226

立即购买
3362P-1-202LF3362P-1-202LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 2KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:480

可订期货

¥0.735

立即购买
3362P-1-204LF3362P-1-204LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 200KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:298

可订期货

¥0.7742

立即购买
3296W-1-100LF93296W-1-100LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10Ω 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:500

可订期货

¥2.41080

折后价:¥2.1698

立即购买
3006P-1-103LF3006P-1-103LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 10KΩ 3/4W PC PIN SIDE
数据手册

现货:440

可订期货

¥2.2344

立即购买
3362P-1-203LF3362P-1-203LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 20KΩ 1/2W PC PIN TOP
数据手册

现货:474

可订期货

¥0.735

立即购买
3362X-1-502LF3362X-1-502LFBourns
伯恩斯(邦士)
TRIMMER 5KΩ 1/2W PC PIN SIDE
数据手册

现货:250

可订期货

¥0.833

立即购买
彩票11选5计划